Sem Idrettsforening

UTLEIEINSTRUKS FOR SEM IF`S KLUBBHUS

UTLEIEINSTRUKS FOR SEM IF`S KLUBBHUS

UTLEIEINSTRUKS FOR SEM IF`S KLUBBHUS

1. Klubbhuset er Sem IF`s eiendom

2. Klubbhuset kan leies av medlemmer og ikke medlemmer over 25 år

3. Klubbhuset får kun benyttes etter tillatelse fra utleieansvarlig som kontaktes i.f.m reservering

4. Ansvarshavende ved arrangementer skal være samme som leietaker

5. Klubbhuset skal forlates i ryddet og rengjort stand, hvis ikke annet er avtalt. Bordene skal rengjøres å settes oppå hverandre, stolene stables i 5 høyder. Dører og vinduer skal være låst og lys slukkes. All søppel skal i container.

6. Alt benyttet bestikk, servise og glass, skal vaskes og settes på plass i skap. (Husk skru på vann til oppvaskmaskinen i skap under vasken)

7. Utleietid ved arrangement er fra kl. 14.00 til 12.00 dagen etter

8. Det tillates ikke bruk av piggsko eller fotballsko i 2. etasje

9. Naboer skal ikke forstyrres med høy musikk og lignende etter kl 02.00.

10. Kvittering for innbetalt leie skal forevises utleieansvarlig før nøkkel utleveres.

Ansvarshavende må gjøre seg kjent med nedenforstående punkter, og er i egen person ansvarlig for at alle punkt følges og eventuelle ødeleggelser erstattes omgående.

A. Klubbhuset skal inspiseres før leie og eventuelle anmerkninger gjøres kjent for utleieansvarlig.

B. Det kan ikke nytes alkohol for deltagere under 18 år

C. Norsk alkohollov gjelder, og det må søkes om skjenkebevilling dersom det skal nytes alkohol.

D. Det må arrangeres med vakter over 25 år som må være tilstede under hele arrangementet

E. Vaktene må avvise utenforstående.

F. Ansvarshavende må akseptere inspeksjon av Sem IF når deltagere er under 18 år.

G. Ansvarshavende må være edru under arrangementet.

Det skal også betales et depositum ved overlevering av nøkler på kr 300,- Disse blir tilbakebetalt når nøkler tilbakeleveres, og alt funnet i orden. Knuste glass skal erstattes med kr 20,- pr stk. Kaffe og middagsservice med kr 50,- pr del Annet utstyr erstattes i sin helhet. Leie av projektor kr. 200,-

 

Ansvarshavende navn:…………………………………………… Fødselsdato:……………………

Adresse:…………………………………………………………...Leiedato:………………………..

Forpliktende leiers underskrift:…………………………………………..

 

MERK: Ved oppsigelse forplikter leier å varsle utleieansvarlig med minimum to ukers varsel. Hvis ikke, må det betales et gebyr på kr 1000,- Ved spørsmål, kontakt utleieansvarlig


Sem Idrettsforening
Postboks 35
3107 Sem

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift