Sem Idrettsforening

Organisasjon

Organisasjon

Velkommen til Sem Idrettsforening

Sem Idrettsforening ble stiftet 14. februar 1921. Formålet med foreningen var «at drive ski & fotballsport med muligens friidræt & turning».

I dag - 90 år senere - er nok formålet noe endret og Sem IF har undergruppene Fotball, Friidrett, Håndball og Turn. Foreningen har i dag rundt 500 medlemmer.

Sem IFs medlemsmessige mål er at vi skal være en forening hvor alle føler seg velkomne og trives. For å inkludere flest mulig barn, unge og voksne i idretts-
miljøet, er det viktig at foreningen har ulike aktiviteter, mangfold og et godt miljø. 
Vi skal beholde flere ungdommer i idretten og redusere frafallet i aldersgruppen
13-16 år.

Sem IFs anleggsmessige mål er at vi til enhver tid skal ha tilstrekkelig med anlegg for trening og spill hele året, første delmål er realisering av Nye Sem Idrettspark.

Våre organisasjonsmessige mål er at vi skal ha samhandling innad i Sem IF, herunder etablering av felles og solide rutiner.

Facebook Sem IF

 

 

 


Sem Idrettsforening
Postboks 35
3107 Sem

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift