Sem Idrettsforening

Politiattest

Politiattest

Formål: «Alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest."                                                                         

Bakgrunn: Det gjøres for å bidra til, så langt det er mulig, at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer. Personer som tidligere er dømt eller for tiden siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser vil ha en merknad på politiattesten sin og kan ikke nyttes av idrettslaget til oppgaver som nevnt over.

 

Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede.

 

Det er ikke valgfritt å kreve politiattest. Det er obligatorisk.

 

I Sem IF Fotball er det Politiattestansvarlig som gir bekreftelse på formål, kommuniserer med personer som det stilles krav til og skal ivareta ett godt system for oppfølging av ordningen. Politiattestansvarlig er valgt gjennom ett styrevedtak.

 

  • Idrettslaget må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver i klubben som krever politiattest

 

  • Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen

 

  • Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.

 

  • Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:

-  hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd

- dato for fremvisning

 

  • Idrettslaget skal ikke oppbevare politiattesten.  Den beholdes av søkeren selv.

 

  • Kun de som har fremvist politiattest uten merknad kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Politiattestansvarlig i Sem If Fotball er pt: Martin Kjølner, 992 91 401, martin.kjolner@unibuss.no

 


Sem Idrettsforening
Postboks 35
3107 Sem

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift