ÅRSMØTE SEM IF MED ALLE UNDERGRUPPER

5. mars kl. 18:00 SEM IF KLUBBHUS

Innkalling til årsmøte i SEM IF

Styret innkaller herved til årsmøte i SEM IF. 

Årsmøtet avholdes den 5. mars på Sem IF klubbhus. 

DAGSORDEN ÅRSMØTE  mandag 5. mars  2018 - KL 1800

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av møtereferent
  4. Godkjenning av innkallelse
  5. Saksliste
  6. Godkjennelse av årsrapporten
  7. Godkjennelse av regnskap/budsjett
  8. Valg

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Sem IF

 

Kalender

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift