Innkalling til årsmøte i SEM IF med undergrupper

20. mars 2019 kl. 18:00 SEM IF KLUBBHUS

Innkalling til årsmøte i SEM IF

Styret innkaller herved til årsmøte i SEM IF. Som i fjor starter vi med årsmøte for alle undergrupper for så å avslutte med hovedstyret. 

Årsmøtet avholdes den 20. mars på Sem IF klubbhus. 

DAGSORDEN ÅRSMØTE  onsdag 20. mars  2019 - KL 1800

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av møtereferent
  4. Godkjenning av innkallelse
  5. Saksliste
  6. Godkjennelse av årsrapporten
  7. Godkjennelse av regnskap/budsjett
  8. Valg

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. Mars som er senest to uker før årsmøtet til leder av SEM IF, Vegard Schanche vegard.schanche@gmail.com

Evt respektive ledere for deres undergrupper:

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på SEM IF hjemmeside www.semif.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  SEM IF

 

Kalender

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift