Sem if Fotball- kvalitetsklubb

Klubben startet prosessen i oktober 2017. På årsmøtet 19. mars fikk de beviset på at klubben er i mål som Kvalitetsklubb, Nivå 1.

Klubben har, som andre prosessklubber i Fotball-Norge, kombinert kvalitetsklubb med mange andre oppgaver i hverdagen. På tross av noen pauser og prioritering av andre nødvendige oppgaver, har det vært arbeidet målrettet og systematisk for å komme i mål. 
Klubben, særlig representert ved Lars Terje Bogevik og Martin Kjølner (avbildet) har gjort en formidabel jobb. De har jobbet seg grundig  gjennom alle kriteriene og fått på plass instrukser, beskrivelser, kompetanse og klubbhåndbok- elementer som er med på å bygge opp en enkel og forutsigbar klubbhverdag.  
I løpet av prosessen har klubben blant annet gjennomført internt fotballederkurs 1 og hatt mange deltagere på kretsens fotballederkurs 2. 
Suksessfaktoren underveis har vært skriftliggjøring og tilgjengelighet og all dokumentasjon ligger nå på klubbens flotte nettside.

Med alle kriteriene på plass er det «Klubben som er sjef» som regjerer. Det er klubbens visjon, verdier, sportsplan og retningslinjer som hver og en må forplikte seg til å følge og som skal være førende. Men samtidig kan man være med på å påvirke dette gjennom trenerforum, lagledermøter og årsmøtet. Med andre ord, ryddige forhold i en demokratisk ramme. 

At klubben nå er en kvalitetsklubb vil ha betydning for videre klubbdrift og sørge for at det vil være enklere for nye personer å sette seg inn i klubbens arbeid og hva som forventes i ulike roller. Dette igjen vil være med på å gjøre det lettere å rekruttere frivillige og sikre god kontinuitet og samtidig vise at det er klubben som er sjef. 
Kvalitetsklubb er et verktøy som vil gi klubbaktiviteten et merkbart kvalitetsløft i form av trygge rammer, god organisering og struktur, bedre kompetansen og tydeligere identitet. 
Vi er svært fornøyd med å sertifisere Sem IF som kvalitetsklubb på nivå 1 – Vi heier på Sem, og gratulerer med serifisering.

 

 

Sakset fra: https://www.fotball.no/kretser/vestfold/klubb-leder-og-trener/vi-gratulerer-sem-som-kvalitetsklubb/?fbclid=IwAR0UrpTpYri9pIWMU0YXFrfccnnjOocxhF8cJ5FdVDEDfcNWZtNeopsNzK0

 

Kalender

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift